Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση Αυτόνομης Συνέλευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λόγω της κατάστασης με το κλείσιμο των πανεπιστημίων οι συνελεύσεις μας γίνονται στον ΕΚΧ Αλιμούρα.