Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στις 17.00

Συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών