Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 στις 11.00

Συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών