τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 στις 18.30

Ανοιχτή συνέλευση Stop war on migrants

κάθε Τετάρτη στις 18:30

ανοιχτή συνέλευση Stop war on migrants

στην Φάμπρικα Υφανέτ

every Wednesday at 18:30

open meeting Stop war on migrants

at Fabrica Yfanet

πηγή : https://www.facebook.com/StopWarOnMigrants/