Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου "Αλιμούρα"

πηγή : https://www.facebook.com/ekx.alimoura/