τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 15.00

Ανοιχτή Αντικατασταλτική, Αντικρατική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή αντικατασταλτική αντικρατική συνέλευση για την συνέχεια των αντικατασταλτικών δράσεων στις Α Φοιτητικές Εστίες

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Ιανουαρίου 03h