Παρασκευή 14 Μαίου 2021 στις 17.00

Συνάντηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

We support Zizania's schedule and will participate at Wednesday's 6pm open meeting to organise an antiracist demo on 29/5 Στηρίζουμε το πρόγραμμα από Ζιζάνια και θα συμμετέχουμε στην ανοιχτή συζήτηση την Τετάρτη 6μμ για την οργάνωση αντιρατσιστικής πορείας στις 29/5

Image

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli/status/13921…