Σάββατο 29 Μαίου 2021 στις 17.30

Συνέλευση για τη δημιουργία δομής ολιστικής φροντίδας-υγείας

Σε συνέχεια της συζήτησης "Από την Άλλη Ζαπατίστικη Υγεία στη Δημιουργία νέων Δομών Ολιστικής Φροντίδας Υγείας" που διοργανώθηκε από την Ομάδα Ψυχικής Υγείας-Covid19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης/ ε.κ.χ. Respiro di Libertà/ Πανελλαδικός Θεματικός Συντονισμός για την Υγεία στο χώρο του ΑΠΘ στις 22/4 και στο πλαίσιο δράσεων του Τοπικού Συντονισμού Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής για το άνοιγμα του "ταξιδιού για τη Ζωή" των Ζαπατίστας στην Ευρώπη:

Σας προσκαλούμε στις εβδομαδιαίες τοπικές μας συνελεύσεις κάθε Σάββατο στις 17:30 για τη διεύρυνση της Ομάδας για την Άλλη Υγεία Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία νέας Δομής Ολιστικής Φροντίδας Υγείας στον ε.κ.χ. Respiro di Libertà για τη φροντίδα υγείας των Ζαπατιστας κατά την περιοδεία τους στην Ευρώπη.

Επόμενη συνέλευση στις 22/5 στο ΑΠΘ στα γρασίδια της Φιλοσοφικής.

Οι σύντροφ@ Ζαπατίστας επέλεξαν να κάνουν ένα ιστορικό ταξίδι εν μέσω πανδημίας, για την οποία εκτιμάται ότι θα υπάρχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια φέρνοντας στο προσκήνιο μία νέα εποχή για την υγεία, την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού για τη διοργάνωση του ταξιδιού των Ζαπατίστας στην Ευρώπη δημιουργήθηκε η Πανελλαδική Συνέλευση του Θεματικού Συντονισμού για την Υγεία στην οποία συναντιούνται οι κατά τόπους/περιφέρειας Ομάδες για την Άλλη Υγεία για τη φροντίδα υγείας των συντρόφων Ζαπατίστας κατά την περιοδεία τους στη Χώρα. Οι Ομάδες Υγείας οργανώνονται και δρουν σε επίπεδο φροντίδας και πρόληψης ενόσω συμπορεύονται πανελλαδικά μέσω της πανελλαδικής Συνέλευσης του Θεματικού Συντονισμού για την υγεία. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουν την πολιτική διεκδίκηση για την πρόσβαση των συντρόφ@ν Ζαπατίστας στις δημόσιες δομές υγείας σε περίπτωση αποκλεισμού τους.

Το "ταξίδι για τη Ζωή" των Ζαπατίστας στην Ευρώπη αποτελεί μία πρόσκληση και πρόκληση για την επανανοηματοδότηση τόσο των εαυτών μας όσο και των προ/ϋπάρχοντων αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων στο χώρο της υγείας. Εμπνεόμεν@ λοιπόν από αυτό το ταξίδι και διαχρονικά αντιασσόμεν@ στις κυρίαρχες πολιτικές υγείας, στη βιοεξουσία της επιστήμης και της αυθεντίας, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αυτοδιαχειριζόμενες δομές ως εστίες αγώνα του σήμερα στο χώρο της υγείας με έμπρακτη εφαρμογή της ολιστικής θεώρησης της υγείας (σωματικη-ψυχική-κοινωνική σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους) με σχέσεις ισοτιμίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας. Ως τοπική Ομάδα αναφοράς για την Άλλη Υγεία Θεσσαλονίκης έχουμε εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνδημιουργία της Δομής Ολιστικής Φροντίδας Υγείας στον κοινωνικό χώρο Respiro di Liberta (πρώην Μικρόπολις) στην οποία θα δρα και θα αναφέρεται η Ομάδα για την Αλλη Υγεία Θεσσαλονίκης ώστε να αποτελέσει παρακαταθήκη του ταξιδιού αυτού στην κοινότητα αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την κάλυψη της φροντίδας υγείας των συντρόφ@ν Ζαπατίστας κατά την περιοδεία τους στη Χώρα. Στην Ομάδα για την Άλλη Υγεία μπορούν να συμμετέχουν λειτουργοί υγείας (σωματικης-ψυχικης-κοινωνικής) και μη, κάτοικοι κοινοτήτων/γειτονιών αλλά και γενικότερα καθέν@ που επιθυμεί να συμμετάσχει και να συμβάλλει έμπρακτα με τη διαθεσιμότητα του με όρους ισοτιμίας. Καλούμε, λοιπόν, όποι@ επιθυμεί να συμπορευτούμε στη συνδιοργάνωση αυτής της δομής συνεχίζοντας την πορεία προς την αλληλοφροντίδα και την αυτοδιάθεση των ζωών μας.

Σε περίοδο καταστολής ελευθεριών και πανδημίας, αυτοοργανωνόμαστε και δημιουργούμε εστίες αντίστασης στην υγεία και σε όλα τα πεδία της ζωής.

"Ανοίγουμε δρόμους εκεί που δεν υπαρχουν!"

Η τοπική Ομάδα αναφοράς για την Άλλη Υγεία του Συντονισμού Θεσ/νίκης-Χαλκι/κής και Πανελλαδικού Θεματικού Συντονισμού για την Υγεία: Ομάδα Ψυχικής Υγείας Covid19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης/Respiro di Liberta, κοινωνικός χώρος για την ελευθερία.

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Μαΐου 13h