Σάββατο 29 Μαίου 2021 στις 19.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτικού Χώρου «Ηλέκτρα Αποστόλου»

👉 ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΗ από τις 19:00 έως τις 23:30

Ιωάννου Σούτσου & Κάλβου | Γκύζη

πηγή : https://www.facebook.com/Πολιτικός-Χώρος-Ηλέκ…