Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στις 12.00

Κοινωνική κουζίνα

Πρόγραμμα Εβδομάδας της Κατάληψης Αντινομία (παλιό ψυχιατρείο)

πηγή : https://www.facebook.com/pages/category/News-…