τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Souarap live

Αυτοοργανωμένο Χιπ Χοπ Λάιβ Σουαράπ στη Φεπα. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Αυγούστου 23h