Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 20.00

Ανοιχτή Διαχειριστικη συνέλευση του Sabot

Εβδομαδιαία ανοικτή συνέλευση του χώρου