Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 18.30

Διαχειριστική Συνέλευση

Διαχειριστική συνέλευση του Ε.Κ.Χ "Σχολείο" σήμερα στις 18:30 στην αγαπημένη αυλή