Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 21.00

Cocktail bar οικονομικής ενίσχυσης

για την οικονομική ενίσχυση των συλληφθέντων τις 06/12/2014 που στις 08/10/2021 δικάζονται σε 2ο βαθμό