Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 21.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων/live

Bar οικονομικής ενίσχυσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων/live. Πέμπτη 14 Οκτ. στην κατάληψη Αντινομία, από τις 21:00

πηγή : https://www.facebook.com/pages/category/News-…