Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στις 19.00

Συνέλευση Κοινωνικής Κουζίνας Κέρκυρας

Την Πέμπτη 21/10 και ώρα 19:00 Συνέλευση Κοινωνικής Κουζίνας Κέρκυρας στην κατάληψη Αντινομία.

πηγή : https://www.facebook.com/pages/category/News-…