Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 στις 20.00

Άνοιγμα στην Ομάδα Βιβλιοθήκης Φάμπρικα Υφανέτ

Πρόσκληση στην Ομάδας Βιβλιοθήκης Φάμπρικα Υφανέτ

Από την οργανική υλικότητα του χαρτιού, στη δυναμική υλικότητα της κατάληψης...και της συνέλευσης!

Η Ομάδα Βιβλιοθήκης Φάμπρικα Υφανέτ και οι υποδομές της (κινηματικό βιβλιοπωλείο, δανειστική βιβλιοθήκη, κινηματικό αρχείο) επανασυστάθηκε στα τέλη του 2020. Οι δεκάδες ώρες ξεσκονίσματος, ταξινόμησης, παραλαβών αλλά και εκείνες των καφενείων, των βιβλιοπαρουσιάσεων και των συζητήσεων γύρω από τυπωμένες σελίδες, μένουν απλώς ένα χρόνο μετά ως ανοιχτή υπόσχεση. Ως ανοιχτή υπόσχεση, για τον σκοπό και επιδίωξη της ομάδας μας που είναι μια ζωντανή κινηματική ομάδα βιβλιοθήκης στην κατεύθυνση του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και του μέλλοντος των κινημάτων του κοινωνικού ανταγωνισμού. Μια δυναμική σχέση μεταξύ υλικότητας αλλά και άυλων σχέσεων και συνδέσεων. Εκεί έρχεται το ζήτημα των ανθρώπων, το ζήτημα δηλαδή των διαθέσεων, των δεσμεύσεων, των επιθυμιών αλλά και των στοχεύσεων όπου όλα αυτά δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διαφορετικά σε μια δομή εδαφικά ριζωμένη σε μια κατάληψη αν όχι μέσα από ένα κάλεσμα σε ανοιχτή συνάντηση στους κατειλημμένους τοίχους της παλιάς υφαντουργίας για την περαιτέρω ενίσχυση της δομής.

Με βάση αυτά αλλά και το αναλυτικό μας σκεπτικό που υπάρχει στο κείμενο του ανοίγματος, σας καλούμε τη Δευτέρα 1 Νοέμβρη στις 20:00 στη Φάμπρικα Υφανέτ, (Ομήρου και περδίκα γωνία, Κάτω Τούμπα) για να ορίσουμε από κοινού τους δρόμους και τους τρόπους αυτής της ανοιχτότητας.