Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 στις 14.00

Εκπομπή αντιπληροφόρησης: Εμείς τώρα ξυπνήσαμε

Εμείς τώρα ξυπνήσαμε.
Εκπομπή αντιπληροφόρησης, λόγου και γενικού ψαξίματος.
Κάθε Κυριακή 14:00 ακριβώς και βλέπουμε…