Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 στις 18.30

Ανοιχτή Συνέλευση Solidarity with Migrants

Σήμερα 18/11 ανοιχτή συνέλευση στις 18:30 στο κατειλλημένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια.

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli