Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στις 14.00

Καφενείο - συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες του συλλόγου

Καφενείο - συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες του συλλόγου την Τρίτη 30/11 στις 14:00 στον πλάτανο του βιολογικού.