Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 στις 18.30

Ανοιχτή συνέλευση solidarity with migrants

Ανοιχτή συνέλευση solidarity with migrants σήμερα στις 18.30 στο κατειλλημένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια (Φερών 30 και Φυλής).

Open assembly of Solidarity with Migrants today at 18.30 at the squatted social centre Zizania (Feron 30 and Fylis).

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli