τι; : συναυλία θεματική : από :

Σάββατο 21 Μαίου 2022 στις 20.00

HipHop Live οικ. ενίσχυσης Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων & Διωκόμενων Αγωνιστών

Hip Hop συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστών-στριών

- Penny

- sponty.

- δύο_μηδέν_δύο_μηδέν

- 0-100 σειρένε

- Sci-Fi River/ Daisy Chain/ Cinuk Muerto

21/5 από τις 8μμ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά, ηθικά, πολιτικά


Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστών-στριών

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά, ηθικά, πολιτικά

επικοινωνία :

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μαρτίου 13h