Σάββατο 14 Μαίου 2022 στις 20.00

Mojito bar οικονομικής ενίσχυσης και γνωριμία με την ομάδα του Α.Σ. Απάλευτος.

Από τις 20:00 στον ΕΚΧ Respiro di Libertà