τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση από :

Δευτέρα 16 Μαίου 2022 στις 14.00

Ανοιχτή συνέλευση για τα φοιτητικά ζητήματα

πηγή : https://autsteki.espivblogs.net/?p=628