Σάββατο 28 Μαίου 2022 στις 11.00

Σεμινάριο Χορού- το αναρχικό σώμα

27, 28 & 29/5/2022, 11:00-15:00 - Σεμινάριο Χορού- το αναρχικό σώμα

27, 28 & 29/5/2022, 11:00-15:00 - Σεμινάριο Χορού- το αναρχικό σώμα

Σεμινάριο Χορού- το αναρχικό σώμα


To εργαστήριο διαμορφώνεται μέσα από μαθήματα τεχνικής Skinner Releasing και
πρακτική αυτοσχεδιασμού.
Skinner Releasing
Ξεκινώντας με υλικό από τα 15 introductory μαθήματα της μεθόδου Skinner Releasing
καλλιεργείται ο ποιητικός νους, το ποιητικό σώμα, η φαντασία γίνεται κιναισθητικό
βίωμα.
Εστιάζουμε στο να αφήνουμε περιττή ένταση ή κρατήματα που πιθανόν υπάρχουν στο
σώμα να φευγουν και βρίσκουμε ελευθερία, λειτουργικότητα και οικονομία στην κίνηση.
Με ποιητικές εικόνες εμπνευσμένες από τη φύση, συνυφασμένες με την ανατομία, με
τον ήχο και τη μουσική και με συγκεκριμένες ασκήσεις/γραφήματα μέσα από το άγγιγμα,
οι συμμετέχοντες καλούνται να αφήσουν το χορό απλά να συμβεί.
Αυτοσχεδιασμός
Στο δεύτερο μέρος ο αυτοσχεδιασμός λειτουργεί σαν διαδικασία όπου μέσα από την
γλώσσα, την ποίηση, τη φαντασία, το σώμα, μπορώ να καλλιεργήσω μιά μη
εξουσιαστική σχέση με τoν εαυτό.
Παρατηρώντας και δουλεύοντας με την αντίληψη προσεγγίζω το χορό σαν ένα είδος
πάλης γιά την αποδόμηση των μοτίβων καταπίεσης μέσα στον ίδιο μου τον εαυτό.
Αναζητώ τις ρωγμές, τις σχισμές μέσα από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ξεφύγει από
την κοινωνικοποιητική κανονικοποίηση και να παραδοθεί ξανά στην δυναμική της
ζωτικότητας.
Έτσι ο υλικός εαυτός, καθώς κινείται, καθώς χορεύει, μπορεί να γίνεται ένα παράθυρο
μέσα από το οποίο διοχετεύονται εικόνες, αισθήσεις, μυστήρια από το άναρχο χάος του
σύμπαντος. Ο χορός γίνεται μία διαδικασία απελευθέρωσης από το στεγανό της
υποκειμενικότητας, μία αποδοχή της πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας της ζωής
όπου η κάθε μία και ο κάθε ένας μπορεί εν δυνάμει να μεταμορφωθεί σε οτιδήποτε.
Προσεγγίζουμε τη φαντασία και το σώμα σαν εξεγερσιακά πεδία και μάλιστα σε μια
ιδιαίτερη συνθήκη όπου και τα δύο θα μπορούσαν να είναι πότε το έδαφος και πότε ο
σπόρος της εξέγερσης σε μία συνεχώς ανατροφοδοτούμενη σχέση.
Δουλέυοντας προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παραδεχτεί κανεις την ποίηση όχι
σαν ένα αποτέλεσμα, όχι σαν το τελικό προϊόν, αλλά σαν μέθοδο. Σαν ένα τρόπο να
σχετιζόμαστε και να επιτρέπουμε να μας διαπερνά η δυναμική της ζωής, να μας εμποτίζει
και να μας τρέφει να μας μεταμορφώνει ώστε να γινόμαστε στη συνέχεια τροφή γιά
άλλους.
Σε ομαδικό επίπεδο θα ασχοληθούμε με τον αυτοσχεδιασμό και την χορογραφία σαν μία
πρακτική αλληλεγγύης. Μιά πρακτική αλληλεγγύης που συμπεριλαμβάνει και τον κόσμο
πέρα από το ανθρώπινο. Πως συνδέομαι και συνυπάρχω με τις ετερότητες που με
περιβάλλουν; Πως μοιράζομαι; Πώς διαφοροποιούμαι; τι δημιουργούν οι διάφορες
πολικότητες; Πως αυξομειώνεται η πύκνωση στο χώρο και πως διαχειρίζομαι τις
αλλαγές;

Μπορούμε να λειτουργήσουμε συλλογικά μέσα από μία λογική φροντίδας και
αλληλοτροφοδοτησης; Μπορούμε μέσα από μία συλλογική πρακτική να βρισκουμε
τροπους να φανταζόμαστε τον κόσμο εκ νέου, σε κάθε χειρονομία, κάθε λέξη, κάθε σχέση,
κάθε τρόπο ύπαρξης;
Επίσης θα ασχοληθούμε με τις περιοχές των ορίων, τις περιοχές των ζυμώσεων και η
υπέρβαση είναι κάτι ακόμα που θα μας απασχολήσει εδώ πρώτα σαν μιά ποιητική
πρακτική αλλά και ως ενστικτώδης ανθρώπινη τάση.

Διδάσκαλία : βασιλική τσαγκάρη


Συμμετοχή με ελεύθερη συνεισφορά
απαραίτητη η κρατηση θέσης στο vasiexlikixt@gexmail.com ή 6951820653

πηγή : https://www.embros.gr/27-28-29-5-2022-11-00-1…