Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 21.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης της "Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην ακρίβεια"

Μπαρ στην αυλή για την οικονομική ενίσχυση της "Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην ακρίβεια".