Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 στις 18.00

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής // ΕΚΧ Σχολείο

Δεκατρία χρόνια από όταν το πάλαι ποτέ 12ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από εξάχρονη εκούσια εγκατάλειψη, καταλήφθηκε με σκοπό να ανοίξει εκ νέου στην κοινωνία, δημιουργώντας μία νησίδα συνάντησης των από τα κάτω, συνθέτοντας μία κοινότητα αντίστασης, δημιουργίας και αγώνα με επίκεντρο την αλληλεγγύη, την ισότητα και την άμεση δημοκρατία.

Έτσι κάπως δημιουργήθηκε ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο, σε μία διαρκή κίνηση αυτοοργάνωσης γύρω από την έννοια της ελεύθερης μάθησης και της αδιαμεσολάβητης πρόσβασης σε αυτή.

Και επειδή πιστεύουμε όσο τίποτε άλλο στη δυνατότητα της συλλογικής ζωής για το ξεπέρασμα των κρατικοκαπιταλιστικών αφηγήσεων, απευθύνουμε:

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 στις 18:00.

«... για να συνδιοργανώσουμε τα ελεύθερα συμμετοχικά μαθήματα και τη λειτουργία του χώρου ...

... για να πειραματιστούμε μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες συλλογικοποιώντας τις ανάγκες μας ...

... για να συναντηθούμε πέρα από ιεραρχίες, οριζόντια, αυτοοργανωμένα και αλληλέγγυα.»

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 27 & Μπιζανίου

Facebook: @ekxsxoleio

E-mail: librexe12o@gmaexil.com