Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 στις 18.00

Κοινή συνέλευση ομάδων αυτοοργανωμένων μαθημάτων

Το Σάββατο 29/10 πραγματοποιήθηκε στο Παπουτσάδικο μία πρώτη συνάντηση ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δημιουργία ομάδων αυτοοργανωμένων μαθημάτων. Στην συνάντηση αυτή, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διάφορα γνωσιακά αντικείμενα, και δημιουργήθηκαν (αρχικά) κάποιες ομάδες. Οι ομάδες αυτές, όρισαν ξεχωριστές συναντήσεις για την ερχόμενη Παρασκευή 4/11, ώστε να συνδιαμορφωθεί το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, να οριστεί το πρόγραμμα, και να οργανωθεί η επιλογή και η διαμόρφωση του χώρου του κάθε μαθήματος.

Ομάδες & Ραντεβού (για Παρασκευή 4/11)

  • 17:00 - Βιτρώ / Ψηφιδωτό
  • 18:00 - Σχέδιο
  • 19:00 - Θέατρο
  • 20:00 - Αγγλικά
  • 20:30 - Αφίσα / Έντυπο - Photoshop
  • 21:00 - Η/Υ & internet

Σημείωση: Επίσης, σχηματίστηκε ομάδα Ισπανικών, η οποία όμως θα ορίσει συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα.

(Οι ώρες των ραντεβού θα τηρηθούν αυστηρά, ώστε να μπορεί όποιος/α θέλει να συμμετέχει σε πάνω από μία ομάδες).

Ταυτόχρονα, οι ομάδες έδωσαν ραντεβού για κοινή πρώτη συνέλευση το Σάββατο 5/11 στις 18:00, στην οποία θα συζητηθούν ιδέες και προτάσεις για τα ίδια τα μαθήματα αλλά και για το εγχείρημα συνολικά, καθώς επίσης θα οργανωθεί το πρόγραμμα και οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων. Στην συνέλευση αυτή είναι ευπρόσδεκτος/ η οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε θέλει να προτείνει κάτι καινούριο ή να συμμετέχει σε κάποια από τις ήδη σχηματισμένες ομάδες. Αυτή η συνθήκη θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς οι ομάδες δεν θα «κλείσουν».

Όποιος/α θέλει να συμμετέχει σε κάποια από της ομάδες και δεν μπορεί να έρθει στα καθορισμένα ραντεβού, μπορεί να ενημερώσει για τη συμμετοχή του/της μέσω του email της κατάληψης.

Ακολουθεί το κείμενο της κατάληψης για τα αυτοοργανωμένα μαθήματα.

πηγή : http://papoutsadiko.espivblogs.net/archives/6...