Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στις 15.00

Συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Συνελεύσεις Ελευθεριακού Σχήματος:

Κάθε Δευτέρα στις 15:00 στην αίθουσα ΗΛ8 στο κτήριο των ηλεκτρολόγων.

Ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, τους ταξικούς φραγμούς και την αστυνόμευση των πανεπιστημίων μόνη λύση οι συλλογικοί, οργανωμένοι στη βάση αγώνες.

Κόντρα στην ανάθεση και την υποταγή - να γίνουν οι σχολές μας εστίες αντίστασης και αγώνα.

πηγή : https://www.facebook.com/people/Ελευθεριακό-Σ…