Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 17.00

Συνέλευση του πάρκου Κύπρου και Πατησίων

Το Πάρκο Κύπρου & Πατησίων είναι και θα παραμείνει
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΏΡΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 | 17.00 | Συνέλευση του Πάρκου Κύπρου & Πατησίων

Συνέλευση Αντίστασης & Αλληλεγγύης Κυψέλης /Πατησίων