Εμφανίζονται μόνο : "Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Κυψέλης / Πατησίων" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)