Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Rap Live οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης