Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στις 22.00

spinal fusion πάρτυ ενίσχυσης

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη ιατρικών εξόδων και της μουσικής αμηχανίας, με 2 stages, στην κατειλημμένη Πρυτανεία στο λόφο Καστέλι.