Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 στις 14.00

Συνέλευση Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Ανέργων

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...