τι; :

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 20.00

Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία

Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Σεπτεμβρίου 13h