Περασμένες εκδηλώσεις στην τοποθεσία: (296)

Παρ24Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ23Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ23Μαΐ19:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Παρ10Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Πεμ 9Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Πεμ 9Μαΐ19:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ 8Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ 8Μαΐ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ 8Μαΐ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τρι 7Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τρι 7Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ 6Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Δευ 6Μαΐ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 6Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ 6Μαΐ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Παρ 3Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Πεμ 2Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Πεμ 2Μαΐ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates (18:00 αντί για 19:30)
Τετ 1Μαΐ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ 1Μαΐ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ 1Μαΐ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τρι30Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τρι30Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Παρ26Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Πεμ25Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Πεμ25Απρ19:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ24Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τετ24Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ24Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τρι23Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τρι23Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ22Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Δευ22Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ22Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ22Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Κυρ21Απρ19:00 Συντροφικό σπάρινγκ και μπαρ για δικαστικά έξοδα
Παρ19Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Πεμ18Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Πεμ18Απρ19:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ17Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τετ17Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ17Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τρι16Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τρι16Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Παρ12Απρ12:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ11Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ11Απρ19:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ10Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ10Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ10Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 9Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 9Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ 8Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 8Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 8Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ 8Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ 5Απρ19:30 Ελεύθερο μάθημα Filipino boxing
Παρ 5Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ 4Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ 4Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ 3Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 3Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ 3Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 2Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 2Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ 1Απρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 1Απρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 1Απρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ 1Απρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ29Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ28Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ28Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ27Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ27Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ27Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι26Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι26Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Παρ22Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ21Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ21Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ20Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ20Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ20Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι19Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι19Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Judo
Τρι19Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Παρ15Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ14Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ14Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ13Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ13Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ13Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι12Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι12Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ11Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ11Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ11Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ11Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ 8Μαρ16:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing (ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΠΟΡΕΙΑΣ)
Πεμ 7Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ 7Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ 6Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 6Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τετ 6Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 5Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 5Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ 4Μαρ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 4Μαρ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 4Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ 4Μαρ11:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ 1Μαρ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ29Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ29Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ28Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing (Ακυρώνεται λόγω πορείας)
Τετ28Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima (Ακυρώνεται λόγω πορείας)
Τετ28Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates (Αναπλήρωση)
Τρι27Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι27Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ26Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ26Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ26Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ23Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ22Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ22Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ21Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ21Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι20Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ19Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ19Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ19Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ16Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: _Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ15Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ15Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)
Τετ14Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ14Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι13Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι13Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)
Δευ12Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ12Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ12Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness - Ενδυνάμωση
Παρ 9Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 8Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ 7Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 7Φεβ19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ 2Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 1Φεβ20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ 1Φεβ18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ31Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ31Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι30Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι30Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ29Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ29Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ29Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ26Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ25Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ25Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ24Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ24Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι23Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι23Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ22Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ22Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ22Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ19Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ18Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ18Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ17Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ17Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ12Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ11Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ11Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Τετ10Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ10Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι 9Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 9Ιαν18:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Pilates
Δευ 8Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 8Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 8Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ 5Ιαν18:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 4Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 3Ιαν20:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 3Ιαν19:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ29Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ28Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ27Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ27Δεκ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ22Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)
Πεμ21Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τετ20Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τετ20Δεκ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι19Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Δευ18Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Δευ18Δεκ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ18Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ15Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ14Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ13Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ13Δεκ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι12Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ11Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ11Δεκ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ11Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ 8Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 7Δεκ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ 1Δεκ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ30Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ29Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ29Νοε202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι28Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ27Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ27Νοε202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ24Νοε202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ23Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ22Νοε202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ22Νοε202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Παρ27Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)
Πεμ26Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)
Τετ25Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ25Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι24Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ23Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ23Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ23Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ20Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ19Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ18Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ18Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι17Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ16Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ16Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ16Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ13Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ12Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ11Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ11Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι10Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 9Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 9Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 9Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ 6Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 5Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ 4Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick boxing
Τετ 4Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Τρι 3Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 2Οκτ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 2Οκτ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima
Δευ 2Οκτ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ29Σεπ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ28Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ27Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι26Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ25Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ25Σεπ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Παρ22Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ21Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ20Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ20Σεπ202319:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Τρι19Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Παρ15Σεπ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ14Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Πεμ14Σεπ202320:30 Συλλογή αγαθών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας
Τετ13Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ13Σεπ202320:30 Συλλογή αγαθών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας
Τρι12Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι12Σεπ202320:30 Συλλογή αγαθών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας
Δευ11Σεπ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ11Σεπ202318:30 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Δευ11Σεπ202318:00 Συλλογή αγαθών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας
Πεμ 7Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ 6Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι 5Σεπ202320:30 Προπόνηση Α.Σ Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ 4Σεπ202320:00 Προπόνηση Α.Σ Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ 4Σεπ202318:00 Προπόνηση Α.Σ Απάλευτος: Fitness
Πεμ31Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ30Αυγ202321:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τρι29Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ28Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ28Αυγ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Fitness
Πεμ24Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Τετ23Αυγ202321:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kick Boxing
Δευ21Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ10Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kickboxing
Τετ 9Αυγ202321:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία - Kickboxing
Τρι 8Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ 7Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ 3Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick box
Τρι 1Αυγ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ27Ιουλ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick boxing - Πυγμαχία
Τετ26Ιουλ202321:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick boxing - Πυγμαχία
Τρι25Ιουλ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Πεμ20Ιουλ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τετ19Ιουλ202321:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Kick Boxing - Πυγμαχία
Τρι18Ιουλ202320:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία
Δευ17Ιουλ202320:00 Γνωριμία με το καινούργιο γυμναστήριο του Απάλευτου και μπύρες
Δευ17Ιουλ202318:00 Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος : Fitness - Ενδυνάμωση