τι; :

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Φεβρουαρίου 12h