τι; :

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 19.00

Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Escrima

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Νοεμβρίου 18h