Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 στις 20.30

Συλλογή αγαθών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Σεπτεμβρίου 16h