τι; :

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στις 18.00

Προπόνηση Α.Σ. Απάλευτος: Πυγμαχία

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Νοεμβρίου 18h