Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 17.00

Συλλογή ειδών για τους πλημμυροπαθείς

Συλλογή τροφίμων και λοιπών αναγκαίων για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Η λίστα είναι ανανεωμένη στις ανάγκες που υπάρχουν τώρα.