Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 στις 21.00

Rap live οικ. ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης

Black Verse x Morr

Velvetshot x Disko Cobra

Kurz

Bichta

Κάρτας x Σκλάβος

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ