Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 21.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης για γυναικολογικά έξοδα

Την Παρασκευή 8/12, στο γυάλινο κτήριο του Παντείου, στηρίζουμε το μπαρ
για την κάλυψη γυναικολογικών εξόδων συντρόφισσας. Σε μέρες σαν και
αυτές, αντιλαμβανόμαστε πως το μόνο που έχουμε είναι η αλληλεγγύη, η
φροντίδα και η αλληλοστήριξη, υλική και ηθική. Στεκόμαστε η μία δίπλα
στο άλλο και αντιστεκόμαστε έμπρακτα σε καθε μορφής καταπίεση, με κάθε
τρόπο. Αναζητούμε συνέχεια και αναδημιουργούμε τις συνθήκες όπου θέλουμε
να υπάρχουμε, όλες μαζί, διεκδικώντας τους χώρους μας, χωρίς να
περιμένουμε από κράτος και κεφάλαιο να μεριμνήσουν για εμάς. Το λόγο για
τα σώματά μας τον έχουμε εμείς και οραματιζόμαστε εναν κόσμο που θα
υπάρχουμε ελεύθερες από κάθε ταξικό αποκλεισμό που διακατέχει την
ιατρική περίθαλψη και από κάθε μορφής καταπίεση.

*Παραβιαστικές, κακοποιητικές και ευρύτερα εξουσιαστικές συμπεριφορές
δεν γίνονται και δεν θα γίνουν δεκτές. Για οτιδήποτε προκύψει
απευθυνθείτε στο μπαρ.

Αυτόνομη Πρωτοβουλία Παντείου

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Νοεμβρίου 14h