Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00

Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Κυψέλης /Πατησίων

Τετάρτη 7 Φλεβάρη | 18:00 | Συνέλευση του Πάρκου Κύπρου & Πατησίων

Το Πάρκο Κύπρου & Πατησίων είναι και θα παραμείνει

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΏΡΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ