Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 στις 20.00

Bar για την οικονομική ενίσχυση του χώρου

Bar στο ΑΚΠ στο τμήμα πληροφορικής ΕΚΠΑ για την ενίσχυση του χώρου μας