τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 στις 18.00

Συνέλευση στην κατειλλημένη Νομική

οργάνωση της συνέχειας των κινητοποιήσεων...