Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 στις 19.00

Συνάντηση Σωματείου βάσης ανέργων και επισφαλών εργαζομένων

p2110007.jpg

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...