Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 στις 18.00

Συνάντηση Σωματείο Βάσης Ανέργων & Επισφαλών Εργαζομένων

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...