Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 στις 21.00

Συνέλευση κατάληψης Ελαίας

συνέλευση κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 21:00 ακριβώς στην κατάληψη Ελαία.

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/2012/03/27/217...