Τρίτη 22 Μαίου 2012 στις 11.00

Συνέλευση επιτροπής ανέργων Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22/5

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΗ ώρα 11π.μ.

ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

πηγή : email received on 21 Μάιος 14h